Οι καναπέδες και οι πολυθρόνες ξηλωνονται ολοκληρωτικά, γίνεται ενίσχυση στο σκελετό όπου είναι απαραίτητο, τοποθετούνται νέα υλικά δίνοντας έτσι το καλύτερο αποτέλεσμα και την μέγιστη διάρκεια ζωής των επίπλων